Yatırımcı Türleri

Yıllık kazancım en az 30.000 TL veya 75.000 TL üzerinde net varlık sahibiyim. (Örn. Haline münhasıp ev dışındaki ev, arsa vb gayrimenkul veya nakit mevduat)

Bir veya daha fazla şirkete yatırım yaptım veya yıllık cirosu en az 1 milyon TL olan bir şirketin müdürü, kurucusu/kurucu ortağıyım veya son iki yılda özel sermayeyle çalıştım ya da şu anda en az altı aydır bir melek yatırım ağı üyesiyim.

Yıllık net varlığım en az 1 milyon TL veya kazanç tutarım yıllık en az 1 milyon TL'dir. Her yıl kazancımın/net varlığımın %5'i veya daha fazlasıyla sürekli yatırım yapıyorum.