Yatırımcı Sözleşmesi

  • 1. Yatırımcıların, yaptıkları yatırım bedellerine göre yeni gelen yatırım tutarları, ek sermaye artırımı, hisseye talep edilen yatırım oranından daha fazla yatırım alınması veya iptal edilen yatırımlar nedeniyle sahip oldukları hisse oranlarında azalma olabilir.
  • 2. Yatırımcılar, yapmış oldukları yatırımları iptal etmek istemeleri halinde; iptal tarihindeki ayın bitiminden itibaren (2) iş günü içinde yatırım tutarları iade edilecektir. Bu iptal talebi ilgili ayın son haftası içerisinde yapılması halinde takip eden aydan sonraki ayın bitiminden itibaren (2) iş günü içinde yatırım tutarları iade edilir. Yatırım sürecindeki işlem ücretleri iade edilmez.
  • 3. Başarılı yatırım turları neticesinde Umody ile Girişimci/ler arasında Umody'nin belirlediği koşullar ile sözleşme akdedilecektir. Yatırımcılar, sözleşme yapma yetkisini koşulsuz, şartsız Umody'e veya Umody'nin yetkilendirdiği yatırım şirketine devretmekteyi kabul ederler.
  • 4. En düşük yatırım bedeli 1.000,00 TL (Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup, bu bedel artırılabilir veya azaltılabilir.
  • 5. Yatırım bedeli nakdi varlık dışında bir varlık ile yapılması halinde (Teminat Mektubu vb) buna ilişkin belge aslının Umody'e gönderilmesi gereklidir.
  • 6. Umody, kendi yatırım kararlarını vermek için yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Platformda yer alan girişimlere ait bilgilerden veya girişimlerin yaptığı herhangi bir öneriden/görüşten ve yatırım süreci ile sonrasında girişimciler tarafından aldatıcı, yanıltıcı bilgi ve belgelerden dolayı oluşabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • 7. Yatırımcılar, başta tüm yatırım tutarlarını kaybetme riski olmak üzere genel riskler ve bu riskler dışındaki ticari hayatın getirdiği diğer tüm riskleri koşulsuz, şartsız işbu sözleşme ile kabul ettiklerini beyan ederler.
  • 8. Yatırımcıların şirketleşmiş girişimlerin yönetimine katılımı resmi yönetim organına katılımla sınırlıdır. Bu katılım, genel kurul, yönetim kurulu yahut danışma kurulu veya komitesi kararı ile gerçekleşebilir. Yatırımcılar, girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz ve girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz.
  • 9. Umody, işbu sözleşmede belirtilen hususlarda taraflara bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir.
  • 10. Bu sözleşmeden kaynaklı hukuki ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.